Son Eklenen Albümler
 • Gölalan Şelalesinde çevre temizliği yapıldı
 • 2. Baba-Oğul ve İzcilik Kampı
 • 23-29 Temmuz Bolu Aladağlar Kampımız
 • 6. UFKA YOLCULUK ÖDÜL TÖRENİ
 • 14-18 Mart 2017 Antalya Bilek güreşi Şampiyonası
 • 21-27 Ocak 2017 Tarihindeki Kulüp Kampımız
 • İstanbul – Çanakkale Gezisi
 • Ufka Yolculuk 4 Samsun İl Ödül Töreni
 • 2016 Çanakkale Kapmı
Etkinlik Takvimi
E-Bülten
İzcilik

 

1.   BÖLÜM: İZCİLİĞE GİRİŞ

İZCİ ANDI VE TÜRESİ NEDİR?

İZCİ ANDI VE TÜRESİ NEDİR?

İzci Andı ve türesi, izci olarak yaptıklarımızın ruhudur. Bunlar bir izci ailesi olarak inandığımız değerleri ifade ederler.

 

NE ZAMAN AND İÇECEĞİM?

Adaylık dönemini tamamladığında ünitendeki diğer izcilerin önünde izci andı içmeniz istenecektir. Buna “And İçme Töreni” adı verilir. İzci üniforması giyen herkesin sizin yaptığınızın aynısını bir zamanlar yaptığını unutmayın.

 

NİYE AND İÇİYORUM?

İzci andı, izciliğe bağlılığınızı gösterir ve izci olma anınızı belirler.

 

İzci and ve türesinin özü, bu değerleri günlük hayatımızda da her an uygulamaya çalışmamızda yatar. Önceleri hatırlamaya çalışacağımız bu değerler sistemi, zamanı gelince göreceğiz ki hayat tarzımız haline gelmiş. İzciliğin kurucusu Baden Powell’ın dediği gibi “Bu dünyayı bulduğunuzdan biraz daha iyi bırakmayı deneyin.".

 

İzci andına satır satır bakalım ve ne anlama geldiğini düşünelim:

 

İZCİ ANDI

Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.

 

“TANRIYA OLAN VAZİFE” nedir? Hiç yaratıcımızın sizden ne beklediğini düşündünüz mü? Tanrı sizin büyümenizi ve öğrenmenizi ve aktif olmanızı ister. İzcilikte birlikte oynadığımız oyunlar ve yaptığımız faaliyetlerle bunları öğrenerek büyürsünüz.

 

“VATANA KARŞI VAZİFE” nedir? Vatanımızın sonsuza kadar ayakta durabilmesi için bizim çalışmamız gereklidir. Unutulmamalıdır ki bizden önce gelenler bu uğurda canlarını bile seve seve vermişlerdi.

 

“İZCİ TÜRESİNE UYMAK” nedir? Evet, aslında 10 maddelik türemizi teker teker sıralasak andımız çok uzun olur öyle değil mi? İzci andında “türe” diyerek aşağıda ele alacağımız türenin tamamına uymaya da yemin etmiş oluyorsunuz.

 

“BAŞKALARINA HER ZAMAN YARDIMDA BULUNMAK” nedir? Aslında insan ile hayvanı birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biridir. İnsanlar birbirilerine yardımcı olabilirler. İşte biz izciler insan olmanın gereği bu kuralı hiç unutmaz ve sürekli olarak uygularız.

 

“BEDENCE SAĞLAM”  Tanrının bize vermiş olduğu vücudumuzu olabildiğince geliştirmek ve korumak zorundayız. Bedence sağlam olmak ile engelli olmayı birbirine karıştırmamamız gerekir. Önemli olan verileni koruyabilmek ve geliştirebilmektir. Bu yüzden neredeyse tüm sporlar izciliğin içinde birer uzmanlık olarak görülür.

 

“FİKİRCE UYANIK” olmak, kapasitesini tam manasıyla bilemediğimiz beynimizi gereği gibi kullanabilmektir. Sürekli uygulama ve eğitimler yaparak zihnimizi geliştirebiliriz. Hem yeni fikirler üreterek toplumun gelişmesine katkıda bulunuruz hem de kötü fikirlere karşı hazırlıklı oluruz.

 

Biz kendimizi “AHLÂKÇA DÜRÜST TUTTUĞUMUZ” yani güzel ahlâklı hale getirdiğimiz zaman, yanımızda olmaktan zevk duyan insanlar görmeye başlarız. Ahlâk bulaşıcıdır. İyi ya da kötü ahlâklı kimselerin yanında bulunmak kişiyi yakınında bulunduğu arkadaşına benzetir.  Bizim güzel ahlâklı olmamız sayesinde yakın çevremizden başlamak üzere bütün insanların ahlâkının düzelmeye başladığını görürüz.

 

Herkes “ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ” yapmaya çalışır. Okulda, oyun oynarken ve izcilikte yapabildiğimizin en iyisini yapmaya olan azmimizi göstermek için biz izciler böyle söylüyoruz. Unutmayalım ki vatanını en çok seven, vazifelerini en iyi yapandır.

 

 “ŞEREFİM ÜZERİNE” ifadesi, bu andın sizin gerçekten tutmak istediğiniz bir söz olduğunu gösterir. Bu yüzden and içmeden önce bir adaylık süresi geçiriyorsunuz ki ne için söz verdiğinizi iyi öğrenesiniz.

 

“AND İÇMEK”, yemin etmek, söz vermek çok önemli ve ciddi bir olgudur. İnsanın değeri verdiği sözü yerine getirme oranı ile ölçülebilir. Bu yüzden insanlar sözlerini, yeminlerini, andlarını ne pahasına olursa olsun yerine getirmeye uğraşırlar.

 

İ Z C İ TÜRESİ

 

 1. İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
 2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
 3. İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
 4. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
 5. İzci, herkese karşı naziktir.
 6. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
 7. İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
 8. İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
 9. İzci, tutumludur.
 10. İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

 

1. İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar. 

İzci güvenilirdir. İzciler söz verdikleri şeyleri mutlaka yaparlar. İnsanlar size güvenilebileceğini bildiklerinde, daha önemli ve üst seviyede işler yapmanızı istemeye başlarlar. Tüm dünya, sözüne güveneceği insanları arar.

 

2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

Sadakat bağlılıktır ve fedakârlık gerektirir. İzciler de yurduna, milletine, ailesine, izci liderlerine, mensup oldukları izcilik teşkilatına ve arkadaşlarına sadıktır.

 

3. İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.

İzci yardımsever ve düşüncelidir. Paylaşarak ve başkalarına yardımcı olarak iyi insan olma yolunda adım adım ilerleriz.

 

4. İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.

İzci, and ve türeye uygun hareket ettiği takdirde herkesin arkadaş olmaya can attığı bir insan haline gelir. Her izci dünya izci ailesinin bir parçasıdır. Dünyada nereye giderseniz gidin sizinle ortak şeyler paylaşan başka izciler bulursunuz. Onlar da “izci andı” içmişlerdir.

 

5. İzci, herkese karşı naziktir.

Nezaket, her insanın sahip olması gereken bir erdemdir. İzciler hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese karşı nazik olmalıdır. Teşekkür ve rica, nezaket ve kibarlık izcilerin sadece dilinde değil aynı zamanda gönlündedir.

 

6. İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

Bu, insanlığın gereğidir. İnsanı seviyorum diyecek insanların önce bitki ve hayvanları, tabiatı sevmeleri gerekir. İzci için tabiat çok önemlidir. Çünkü tabiat izcinin uygulama alanıdır. Bu türe maddesi ile izcilik en eski çevre koruma örgütüdür.

 

7. İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

Bizler büyüklerimizi dinler ve onların tecrübelerine kulak veririz. Aynı hataları yapmaz ve sürekli ilerleriz. Yaşadığımız tecrübelerden de küçüklerimizin yararlanabilmesi için bunları onlara aktarır, onların zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirleri alırız.

 

8. İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.

İzci her türlü zorluğa cesaretle karşılık verir. Cesaret, birçok problemin çözüm kaynağıdır. Beklenmeyen durumlarda cesur olmak, gerekli zamanı ve soğukkanlılığı sağlar. Biz izciler beklenmeyen durumlarla karşılaştığımızda güler yüzümüzü kaybetmez ve son derece soğukkanlı oluruz.

 

9. İzci, tutumludur.

İzci, zamanını, malzemesini, parasını, eline geçen fırsatları iyi kullanır. Böyle davranırsak, bize öğrenmek, tecrübe etmek, eğlenmek, insanlara yararlı olabilmek için umduğumuzdan fazla zaman kalır. İzciler cimri değillerdir, cömerttirler. Onlar paralarını gereksiz yere harcamaz, cimrilik ile cömertlik arasındaki sınırı bilirler.

 

10. İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İzci kendine ve başkalarına saygılıdır. Başkalarının özelliklerine ve aynı görüşte olmasak da başka bir fikre sahip olmalarına saygı duyarız. Saygı birbirimizle anlaşmamız ve birlikte çalışmamız açısından önemlidir.

 

İZCİNİN PAROLASI:  “İzci Daima Hazırdır.”

 

İZCİLİĞİN KISA TARİHİ

 

BADEN  POWELL (1857 – 1941)

 

İzcilik, Robert Baden Powell (B.P.) tarafından başlatılmıştır. B.P. gençliğinde de açık havada olmayı severdi. Arazide bir avcı ya da gözcü gibi davranarak saatler geçirirdi. Kardeşleriyle sahilleri keşif için tekneyle geziye çıkarlar, sırt çantalarına malzemelerini koyarak arazide yürüyüşler yaparlardı.

 

B.P. okulu bitirdikten sonra İngiliz ordusuna katıldı. Hindistan’da ve Güney Afrika’da görev yaptı. Güney Afrika’dayken B.P. Boerlere karşı Mafeking isimli küçük bir kasabanın savunmasını komuta etti.

 

Yedi ay süren kuşatma boyunca, çok az askeri olan B.P. yerli gençleri haberci olarak kullandı. Yardım gelmesiyle B.P. kuşatmadan kurtuldu.

 

Belirli seviyeye ulaşmış liderlerin boynuna taktığı tahta fikri, Şef Dinizulu’ya ait dizili tahtalardan oluşan bir kolyeden türemiştir. B.P., eğitimini tamamlamış ilk liderlere bu kolyenin tahtalarından vermiştir.

 

İngiltere’ye döndüğünde gençlerin spordan başka vakit geçirecek fazla bir şeylerinin olmadığını gördü. Güney Afrika’da öğrendiklerini hatırladı ve bu becerileri gençlere öğretmeye karar verdi.

 

BROWNSEA ADASI

B.P. Brownsea Adası’nda, 1907 yazında yeni yöntemlerini denemek için 20 gence ilk kampını düzenledi. Bir haftalık kampta gençlere gezmeyi, kamp yapmayı, tekne kullanmayı, hayat kurtarmayı ve izcilerin günümüzde hâlâ yaptığı daha birçok etkinliği öğretti.

 

ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN İZCİLİK

Kamptan sonra B.P. ordudaki ve Brownsea Adası’ndaki deneyimlerine dayanarak “Erkek Çocuklar İçin İzcilik (Scouting for Boys)”  isimli kitabını yazdı.

 

Ülkedeki binlerce genç kitabı satın aldı ve obalar kurup okudukları faaliyetleri uygulamaya başladı.

 

Obalar yetişkinlerden liderleri olmalarını istedi ve böylece üniteler şekillendirildi.

 

Kızlar da izciliğe katılmak istedi. Kız izci teşkilatı, 1910 yılında B.P.’nin eşi Ola ve Baden Powell tarafından kuruldu ve yönetildi.

 

İLK DÜNYA İZCİ KAMPI (JAMBOREE)

Birinci Dünya İzci Kampı 1920’de Londra’da yapıldı. Sekiz gecelik tüm dünya izcilerinin katıldığı kampta B.P., Dünya İzci Şefi olarak ilan edildi.

 

GILWELL PARK

 

1919’da İzci Teşkilatına Gilwell Park isimli büyük bir arazi verildi. Bu park o zamandan beri gençler için kamp alanı ve liderler için eğitim merkezi olarak kullanılmaktadır. B.P. 1929’da baron olduğu zaman Gilwell Lordu Baden Powell olarak anılmayı tercih etti.

 

DÜNYA İZCİLİĞİ

 

İzcilik hızla yayıldı. Şu anda dünyada 200’den fazla ülkede 28 milyonun üzerinde izci bulunmaktadır.

 

 

TÜRKİYE’DE İZCİLİK TARİHİ

 

Yurdumuzda izcilik ile ilgili ilk haberler 1908 yıllından itibaren duyulmaya başlamıştır. 1910 yılında  SAY ve TETEBBU adlı dergide Ragıp Nurettin EGE, izcilikle ilgili yazılar yayınlanmıştır.

 

Yurdumuzda izciliğin ilk uygulayıcıları  Galatasaray Lisesi beden eğitimi öğretmenleri Ahmet ve Abdurrahman  ROBENSON kardeşler, Manastır Öğretmen Okulu Müdürü Ethem Nejat Bey ve İttihat Mektebi Müdürü Nafi Atıf KANSU’dur.

 

İzciliğin ilk gelişi ile teşkilatlanması arasında geçen süre dikkate alındığında ilk çalışmaların Edirne'de askere hazırlık amacı ile başlatıldığını, İstanbul Galatasaray Lisesinde ise Ahmet ve Abdurrahman ROBENSON kardeşlerin keşşaflık eğitimine ağırlık vermişlerdir. Daha sonra İstanbul Erkek ve Darüşşafaka Liselerinde sistemli izcilik çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.

 

İzciliğin duraksadığı Balkan Savaşı sonrasında Belçikalı uzman Harold PARFITT 1912 yılında izcilik teşkilatlanmasını sağlamak üzere ülkemize davet edilir. İlk kurulan "Keşşaflık Cemiyeti İzci Ocağı" Harbiye Nezaretine yani şimdiki adı ile Milli Savunma Bakanlığına bağlanır.

 

Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşında izcilerin de cepheye gönderilmesiyle izcilik çalışmaları duraksar. Bu örneklerden biri şöyledir: Babaları Balkan Savaşına katılıp şehit olan Edirne Lisesi izcileri Balıkesir’e nakledilir. Balıkesir’de öğrenim görüp izcilik çalışmaları yaparken Çanakkale Savaşı’na ocak olarak katılırlar ve şehit oğlu şehit olurlar.

 

1915–1916 yıllarında Osmanlı Genç Dernekleri Umum Müfettişi olan Mustafa Kemal verdiği raporda “Yurt savunması bakımından fevkalade önemli olan izcilik faaliyeti, ferdi ve milli eğitim bakımlarından da o nispette önemlidir.” diyerek izcilik çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini vurgular. Savaş nedeniyle izcilik çalışmaları yeniden duraksar.

Osmanlı döneminde izcileri en son, izci alayı olarak katıldıkları Kurtuluş Savaşı Sakarya Meydan Muharebesi’nde görüyoruz.

 

Cumhuriyetle birlikte izcilik çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığına, 1969 yılı itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlandı.

 

9 Kasım 1942 yılında ilk resmi talimat yayınlandı.

 

1 Aralık 1950 tarihinde Dünya İzcilik Teşkilatına üyeliğimiz kabul edildi.

 

Türkiye İzciler Birliği 5 Eylül 1955 tarihinde kuruldu ve 1980 yılına kadar etkin çalışmalarda bulundu.

 

1987 yılında Türk kız izcileri Dünya Kız İzci Teşkilatına üye oldu.

 

1983 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının birleştirilmesi ile kurulan "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı" döneminde de izcilik çalışmaları farklı bir boyut kazandı.

 

1989 yılında her iki bakanlığın ayrılması ile izcilik  ‘Milli Eğitim’ ve ‘Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ teşkilatlarında ayrı ayrı yürütülmeye başladı. MEB okul içindeki çalışmalarını yaparken Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 1991 yılında Türkiye İzcilik Federasyonu kuruldu. Dünya İzcilik Teşkilatları bu gelişmeler üzerine Türkiye’de izcilik yapan tek teşkilat olarak Türkiye İzcilik Federasyonunu tanıdı.

 

2005 yılından itibaren Türkiye İzcilik Federasyonu çok hızlı bir gelişme gösterdi.

 

Türkiye İzcilik Federasyonu 2006 yılında özerk bir teşkilat haline geldi.

 

 

TOPLULUKLAR HALİNDE ÇALIŞMA

 

 

NİYE TOPLULUKLAR HALİNDE ÇALIŞIYORUZ?

 

Küçük topluluklar halinde çalışmak, kendi kendinize çalışmaktan daha eğlenceli ve verimlidir. Hepimiz sınırlarımızı denemekten, keşfetmekten ve başkaları ile çalışırken kendi yeteneklerimizi öğrenmekten hoşlanırız.

 

NE TÜR TOPLULUKLAR VAR?

 

Çok çeşitli veya farklı toplulukları farklı sebeplerle oluşturabilirsiniz. Topluluklarınız; arkadaşlarınızdan, iyi tanımadığınız insanlardan, benzer ilgileri olan insanlardan, yetenek ve deneyim karışımına sahip insanlardan, örneğin oyun oynamak için rasgele seçilmiş insanlardan oluşabilir.

 

BİR TOPLULUKTA KAÇ KİŞİ OLABİLİR?

Topluluklarınızda bazen sadece iki ya da üç, bazen otuz ya da daha fazla, bazen de binlerce kişi bulunabilir. Bu aslında yapılacak faaliyete bağlıdır.

 

ÜYESİ BULUNDUĞUM TOPLULUKTA NE YAPMALIYIM?

Topluluğunuzda farklı zamanlarda liderlik etme ya da destek olma gibi farklı roller üstlenebilirsiniz. Niye liderlerinizden birine ya da ünitenizin diğer üyelerinden birine bu roller hakkında daha detaylı bilgi sormuyorsunuz?

 

OBA NEDİR?

İzci obası dünyadaki en küçük demokratik topluluktur. Oba aynı şeyleri yapmaktan hoşlandıkları için bir arada bulunan ve altı ya da sekiz izciden oluşan bir gruptur. Obanıza ‘ait’ olduğunuzu hissetmeniz gerekir. Obada hepiniz aynı hedef için çalışır ve harika vakit geçirirsiniz. Her obanın bir adı olmalıdır. Oba adı hayvan isimlerinden seçilir. Obadaki izciler, ismini taşıdığı hayvanın özelliklerini öğrenmeli, seslerini taklit edebilmeli ve oba bağırışı esnasında belirlenmiş sesi çıkarabilmelidir.

 

 

Oba flaması: Obanın ismini taşıdığı hayvanı simgeleyen bir flaması olmalıdır.

 

OBAYI KİM YÖNETİR?

Obayı, oba izcileri tarafından seçilen “obabaşı” yönetir.  Obabaşı da obabaşı yardımcısını seçer. Obabaşı olmayı hedefleyebilirsiniz.

 

YENİ ÜYELERİN KARŞILANMASI

Topluluğunuza yeni bir üye katıldığında olabildiğince misafirperver olun. Yeni (acemi/aday) olmak kolay değildir ve bir zamanlar siz de yeniydiniz. Size davranılmasını istediğiniz gibi başkalarına davranmayı unutmamalısınız.

 

BİR OBABAŞI NE YAPAR?

Obabaşının görevleri şunlardır:

 • Oba üyelerini kollamak
 • Obabaşı yardımcısını belirlemek
 • İyi davranış oluşmasına yardımcı olmak
 • Oymak Yönetim Kurulunda oba üyelerinin görüşlerini temsil etmek
 • Oymak Yönetim Kurulunda alınan kararları oba üyelerine bildirmek
 • Obada oba ruhunun oluşmasını teşvik etmek
 • Diğer izcilere iyi örnek olmak
 • Daha tecrübesiz izcilerin eğitim ve öğretimini sağlamak

 

 

İZCİ TOPLANTILARI

 

 

İzcilerin zaman zaman bir araya gelerek yaptıkları çalışmalardır.

 

OYMAK TOPLANTISI NEDİR?

Oymak toplantısı, görüşünüzü paylaşabileceğiniz ya da fikrinizi söyleyebileceğiniz bir fırsattır. Son faaliyetlerde neler iyi gitti? Bunları bir şekilde daha iyi yapman mümkün müydü? Çadırınızın türünden, tulumunuzun rengine, gelecek yıl ki yaz kampı planlamasına kadar her konuyu tartışabilirsiniz. Tabii en önemlisi bilmediğiniz konuları burada öğrenirsiniz. Oymak toplantınız tüm izcilerin, oymakbaşı yardımcıları ve oymakbaşının katılımı ile gerçekleşir.

 

OBA TOPLANTISI NEDİR?

Oba üyelerinin bir araya gelmesi ile faaliyetlerin planlandığı ve tartışıldığı toplantılardır. Bu toplantılar, bilmediğiniz konuları obanızdaki tecrübeli izcilerden öğrenmek, bildiğiniz konuları da acemi izciye anlatmanız için bir fırsattır. Obalar, genel konuları ve planlamaları tartışmak için de toplanabilirler. Oba toplantınızı eğer imkanınız varsa obanıza ait mekanda veya bir oba üyesinin evinde yada oymak toplantı salonunun bir köşesinde gerçekleştirebilirsiniz.

 

OYMAK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI?

Bazen toplantılar daha küçük gruplar halinde yapılır. Obabaşı, oymakbaşı yardımcıları ve oymakbaşının, gerekirse obabaşı yardımcılarının da katılabileceği toplantılardır. Oymağın faaliyetleri bu toplantılarda planlanır. Bu toplantılar o kadar demokratiktir ki oymakbaşı ve yardımcıları oy bile kullanmaz. İzcilik siz ve oymakbaşınız arasındaki ortaklıktır.

 

FİKRİNİZİ SÖYLEYİN

Ortaklığa ne kadar katılır ve güzel bir şeyler katarsanız izcilikten o kadar yararlanırsınız. Hangi toplantıya katılırsanız katılın sesinizi duyurun. Tabii bu, yüksek sesle konuşma anlamına gelmez! İyi fikirleri paylaşın ve diğerlerinin iyi fikirlerini destekleyin. Herkesin düşüncesinin önemli olduğunu unutmayın. Bazen başkalarının hoşuna giden faaliyetlere katılmalıyız ki onlar da bizim hoşumuza giden faaliyetlere katılsınlar.

 

TÖRENLER

 

Törenleri; toplantı açılışı, kapanışı, and içme, üniteye yeni bir üyenin katılışı, terfiler, aşamalar, ödüller gibi olayları vurgulamak için yaparız.

 

 

TEFTİŞ, TEKMİL, BAYRAK TÖRENİ, BAYRAK DEVİR TESLİMİ, AND İÇME

 

TEFTİŞ

 

 • Amaç “iç disiplinimizi geliştirmek”tir. Ancak “dış disiplin” gelişmeden “iç disiplin”in oluşması çok zordur. Öyleyse kendimizde kamplardan sonra da sürecek bir disiplin anlayışı geliştirmemiz gerekmektedir. Evimizde de derli toplu, bunu kendi isteğimizle yapan medenî bir insan olmalıyız. İşte teftiş, bu alışkanlığı kazanmamızı sağlar.

Obamızla teftişe titizlikle hazırlanır ve teftiş saatinden birkaç dakika önce sahamızda diziliriz. Her zaman olduğu gibi obabaşımız obanın sağ başında, yardımcısı sol başındadır.

 

 • Teftiş, nöbetçi liderin “dikkat” düdük komutuyla başlar.
 • Teftişi yapacak liderler obaya yaklaştığında obabaşı obasına, “……. Obası (rahatta bulunan izciler hazır ola geçer), rahat, hazır ol, dikkat” komutunu verir.
 • Obabaşı bir adım öne çıkar ve izci selamı vererek “……. Obası teftişe hazırdır liderim” der. Sonra selam vermeyi bırakıp, bir adım geri ile yerine geçer.

 

Lider:     ……Obası günaydın!

İzciler:   Sağol!

Lider:     Nasılsınız?

İzciler:   Sağ ol!

Lider:     Sizler de sağ olun, rahat!   Der.

 • Liderler objektif bir biçimde kızlar ve erkekler için ayrı ayrı değerlendirme yaparlar.
 • Günün birincisi kızlarda ve erkeklerde ayrıdır.
 • Kız izcilerin yatma yerleri, çadır ve odaları bayan liderler tarafından teftiş edilir.
 • Teftiş sırasında alacağımız puanlara, önceki teftişten itibaren izlenen oba ruhu ile oyun ve günlük çalışmalarda alınan puanlar da eklenir.
 • Önceki gece kamp ateşinden alınan puanın eklenmesi ile obaların almış olduğu puan meydana çıkar.

 

 

BAYRAK TÖRENİ

 

Bayrağımıza ve vatanımıza saygı ve bağlılığımızı; üniformalı, özenli ve disiplinli olarak gösterdiğimiz bir törendir. İzcilik faaliyetlerinin hepsinde mutlaka bayrak töreni yapılır. Bu törenin işleyiş sırası şöyledir:

 

 1.  Toplanma (U düzeninde)
 2.  Tekmil
 3.  Bayrak devir teslimi
 4.  Bayrak töreni
 5.  İyi dilekler
 6.  Teftiş sonuçları ve duyurular
 7.  Dağılma

 

 • Teftiş sonrasında obalar izci marşları ile yerini alır.
 • Tören alanı, U düzeninde yerleşen izciler, U’nun açık ağzında bayrak direkleri şeklindedir.
 • Kamp veya kursun büyüklüğüne göre U büyüyebilir, iki, üç veya dört sıralı olabilir.

 

Tekmil: İzci liderleri bayrak törenlerinden önce, haftalık ünite toplantılarından önce, kamp sabahları, açık hava faaliyetleri öncesi ve sonrası ünitedeki obalardan tekmil alır. Tekmilin amacı liderinizin sayınızı öğrenmesi, eksiği-hastayı bilmesi, sizlerin görüşlerini alması ve faaliyetle ilgili bilgiler vermesidir.

 • Tekmil sırasında izciler liderin karşısında U, derin kol veya safta dizilirler. Obabaşıları kendi obalarının izcilerini sayar, eksikleri tespit eder, “……. Obası rahat, hazır ol, dikkat” komutunu verir.
 • Bundan sonra obabaşı koşarak oymakbaşının karşısına gelir. Oba sırasına göre oymakbaşının üç adım karşısında durur ve diğer obabaşılarının gelmesini bekler.
 • Nöbetçi obabaşı bu dizilimin sağ başında yer alır.
 • Bu arada izciler “hazır ol”da beklerler.
 • Nöbetçi obabaşı “obabaşılar rahat, hazır ol, dikkat” dedikten sonra bir adım öne çıkarak selam verir ve “……Obası …. izci ile faaliyete hazırdır liderim” der ve bir adım geri gider. Ardından diğer obabaşıları da aynı şekilde tekmil verirler.
 • Tekmilin bitiminde nöbetçi obabaşı, “Obabaşılar yerlerinize marş, marş” der. Obabaşılar koşarak obalarının başına geçer. Her obabaşı kendi obasını “…. Obası, rahat” diyerek obalarını rahata geçirir.

Nöbetçi Lider:    …….. izcileri (izciler hazır ola geçer)

N. L:                   Günaydın arkadaşlar!

İzciler:                Sağ ol!

N. L:                   Nasılsınız!

İ:                         Sağ ol!

N. L:                   Sizler de sağ olun, rahat!   der.

 • Bayrak töreninde bayrak devir-teslim töreni yapılır.
 • Bayrak devir-teslim ekipleri üçer izciden oluşur.
 • Komutu ortadaki izci verir, bayrağı ortadaki izci alır, çeker, taşır ve indirir.
 • Bayrak sürekli göğüs hizasında tutulur.
 • Devir-teslim ekipleri son derece ciddi ve disiplinli bir duruş-yürüyüş sergiler.
 • Devir teslim ekiplerinin lideri ortadaki izci, yanındakiler ise bayrak muhafızlarıdır. Muhafızlar devir-teslim esnasında ve bayrak çekilip indirilirken selam verirler. Bayrak çekilir veya indirilirken cepheleri bayrağa doğru olur.
 • Devir teslim ekiplerinin liderleri, nöbetçi liderin “Bayrak devir-teslim ekipleri yerlerine!” komutunu duyunca, “Bayrak ekibi bir adım ileri marş, sağa/sola dön, yerlerinize uygun adım marş.” der. Ekipler uygun ve sert adımlarla yerlerine gelir.
  • Ekibin lideri “Yerinde say, kıt’a dur, sağa/sola dön.” komutu ile ekibini yerleştirir. Ekipler arasında 3 adım mesafe vardır.
  • Ekiplerin yerleşmesinin ardından nöbetçi lider “Dikkat!” komutunu verir. Bu esnada ve İstiklâl Marşı söylenirken kurslarda kurs yönetiminin tamamı, kamplarda bütün liderler ve bayrak muhafızları selâm verir. Bayrağı devredecek ve teslim alacak izciler bir adım öne çıkarlar. (Tüm bu işlemler esnasında bayrak hep göğüs hizasındadır.)
  • Bayrağı teslim eden “ŞEREFİYLE KORUDUĞUM BAYRAĞIMIZI TESLİM EDİYORUM.”der. Bayrağı öper ve göğüs hizasında uzatır.
  • Teslim alan bayrağı alır, öper, göğüs hizasında tutarak “ŞEREFİYLE TESLİM ALDIĞIM BAYRAĞIMIZI KORUYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM” der.

 

 • Bayrağı teslim eden izci “Bayrak ekibi sağa/sola dön, yerlerinize marş, marş” der.
 • Ekip, sıralı bir şekilde koşar adım giderek yerine geçer.
 • Bayrağı teslim alan izci “Bayrak ekibi sağa/sola dön, yerlerinize marş, marş” der ve ekip koşarak bayrak direğinin yanına gider.
 • Bayrağı teslim alan izci göğüs hizasında tutmaya devam eder. Yüzü direğe dönük, sırtı “U” düzenine dönüktür.

 

 

 • Bayrak muhafızları ipi çözer, aynı anda ikisi de ipin iki ucunu ‘mutlaka sancak bağı ile’ bayrağa bağlar.
 • Bayrak hazır olunca nöbetçi lider bayrak direğine sırtını, yüzünü izcilere dönerek “İstiklal Marşı için ses veriyorum.” der.
 • “Korkma sönmez bu şafak” diyerek ses verir. Ardından “İstiklal Marşı için rahat-hazır ol-dikkat!” diyerek İstiklal Marşını söyletir.
 • Bayrak muhafızları, İstiklal Marşı boyunca bayrağı selamlar.
 • Bayrağı çeken izci bayrağı hızlı çeker, sonra marşın bitimine kadar konumunu bozmadan hazır olda, selam vererek bekler.
 • İstiklal Marşının bitiminde nöbetçi lider geri dönüp bayrağa selam verir.
 •  Tekrar geri dönüp izcilere hitaben “Rahat!” komutunu verir.
 • Bayrağı çeken izci rahat komutuyla bayrağın ipini direğe bağlar.
 • Ekibini sıraya geçirir “Bayrak ekibi sola/sağa dön, yerlerinize marş, marş” der. Ekip, koşar adım yerine geçer.
 • “Tekmil” komutundan, İstiklal Marşının bitimine kadar hiçbir şarkı söylenmez, oyun oynanmaz.
 •  Nöbetçi lider “Sizleri; kendiniz, aileniz, vatanınız, milletiniz ve tüm insanlık için iyi dileklerle baş başa bırakıyorum.” der. (1 dakika kadar süre ile iyi dileklerde bulunulur.)
 • İyi dilekler boyunca izciler rahat komutunda olduğu gibi durur.
 • Nöbetçi lider “Teşekkür ederim.” sözleri ile iyi dileklerin son bulduğunu belirtir ve dilerse birkaç kişiye dileğini söylemesi için fırsat verir.
 • İyi dileklerin ardından teftiş sonuçlarının açıklaması yapılır.
 • Günün birinci oba ve ekipleri kızlar ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere ilan edilir.
 • Oba bağırışı için oba, ortaya çıkar sarılıp halka olur, hafifçe öne eğilerek oba bağırışlarını yaparlar.
 • Zaman müsait ise dereceye girenler üçüncü obadan birinci obaya doğru ortaya davet edilir.
 • Birincilerin ilanından sonra gerekiyorsa, uyarılar, duyurular yapılır.
 • Nöbetçi lider “İzciler rahat- hazır ol- dağılabilirsiniz”
 • İzciler “Sağ ol” der ve rahata geçerler.
 • Tören alanı terk edilirken gelişte olduğu gibi belli bir disiplin içinde, oba oba, ünite ünite, ya da yan kamplar olmak üzere sıra dâhilinde terk edilip önceden belirtilen çalışma yerlerine gidilir.
 • Her kurs ve kampta her sabah mutlaka bayrak töreni vardır. Zamanın sıkışık olduğu özel durumlarda yönetimin izni ile bayrak töreni, indirme seremonisinde olduğu gibi icra edilir.
 • Türk Bayrağı asla üçgen katlanmaz.
 • Dört köşeli katlanması ve beyaz rengin görünmemesi gerekmektedir.
 • İzcilik faaliyetlerinde indirilip çekilen bayrağın yanı sıra devamlı dalgalanan ayrı bir bayrak bulunması zorunludur.
 • Bayrağı çeken ekip güneşin batımından yarım saat önce, uygun adım komutu ile bayrak direğinin altında yerini alır.
 • Bayrak ekibinin komutları, diziliş, yerleşme gibi hareketleri çekiliş halindeki gibidir.
 • Nöbetçi lider ya da obabaşı dikkat komutu, düdük veya siren sesi ile bayrağın indirilmekte olduğunu haber verir.
 • Dikkat ve rahat komutları arasında her izci ve lider durduğu yerde cephesini bayrağa döner, esas duruşa geçer, izci selamı verir.
 • Bayrak ağır ağır indirilir.
 • “Rahat” komutundan sonra bayrak ekibi bayrağın düğümlerini çözer, direğin ipini bağlar, bayrağı katlar ve ‘uygun adım’la tören alanından uzaklaşır.
 • Diğer izci ve liderler işlerine devam ederler.
 • Dikkat düdüğü uzun bir düdük sesi, rahat düdüğü kısa bir düdük sesidir.

 

KAPANIŞ TÖRENİ

Toplantının sonunda oymak yeniden Türk Bayrağının etrafında toplanır ve benzer bir töreni tekrarlar. Eğer bu tören kamplarda akşamüstü bayrak indirme töreni ise, genellikle düdük ile yapılır ve herkes bulunduğu yerden bayrağa dönerek izci selamı verir.

 

AND İÇME TÖRENİ NEDİR?

Bu tören aday izcinin adaylık dönemini tamamladığı ve izci olduğunu belirleyen özel bir törendir.

İZCİLİKTE AND İÇMENİN ANLAMI

 

Adaylık devresini tamamladığında and içerek “izci” olursun.

And içmek; izcilik eğitim sistemindeki metotlardan, and ve türe, aşama sistemi, sembolik çerçevenin buluştuğu bir seremonidir.

And içip izci olmak istiyorsan, izciliğe giriş tarihinden itibaren en az üç ay içinde aday izcilik çalışmalarını tamamlamak için gerekli çalışmaları yapmalısın.

 

AND İÇME TÖRENİ

 

 • Yemin sırasında liderinizle bir diyalog gerçekleştirecek, bütün izcilerin ve ailenin önünde iyi bir izci olmak için söz vereceksin.
 • Tören, izcilerin bayrak törenindeki dizilişleri gibi bir sistemde yapılır. U’nun açık ağzında bir masa, masanın arkasında lider durur. Oymakbaşının yüzü izcilere dönüktür.
 • Masa üzerine yemin edecek izcilerin fularları konulur. Masanın sağ yanında Türk bayrağı, sol yanında kulüp veya oymak flaması bulunur. (Masanın sağı, yüzü izcilere dönük liderin sağ tarafıdır.)
 • İzciler ant içme pozisyonu alırlar
 • Obabaşın “Ant içecek izci bir adım öne marş” der. Sıra sana gelince bir adım öne çıkarsın. Obabaşın senin arkana gelecektir. Dikkatlice onu dinlemelisin. O seni uygun adım ile oymakbaşının karşısına götürecek, unuttuğun bir şey olursa hatırlatmak için hep arkanda olacaktır. Obabaşın “Tören yerine uygun adım marş” der. Beraberce ‘uygun adım’la masanın önüne gidersiniz. Obabaşı “Rahat” der ve diyalog başlar.

Oymakbaşı:   Ne olmak istiyorsun?

Aday İzci:      İzci olmak istiyorum.

Oymakbaşı:   Niçin izci olacaksın?

Aday İzci:      Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi daha iyi yerine getirebilmek ve                                                   başkalarına her zaman yardımda bulunabilmek için.

Oymakbaşı:    İzcinin birinci vazifesi nedir biliyor musun?

Aday İzci:       Evet, her gün bir iyilik yapmak.

Oymakbaşı:    İzci sözünü biliyor musun?

Aday İzci:       Evet biliyorum.

Oymakbaşı:    İzci sözüne sadık kalacağına söz veriyor musun?

Aday İzci:       Evet bütün kalbimle.

Oymakbaşı:     Ne kadar zaman için?

Aday İzci:       Allah izin verirse daima.

Oymakbaşı:     O halde izci sözünü tekrarla.

Aday İzci:     (İzci andını okursun)

(And içerken sol elinle Türk bayrağını tutacaksın, sağ elinle de izci selamı vereceksin. Sen andı tekrarlarken and içmiş herkes esas duruşa geçer ve izci selamı verir.)

 • Oymakbaşın, “Oymağımızın bir izcisi, yurt ve dünya izcilerinin kardeşi oldun. Seni kutluyorum.” der. Fuları kendi elleriyle boynuna takar, izci tokalaşmasıyla tebrik eder. Aileniz veya yakınlarınız töreni izlemeye geldiyse oymakbaşın seni tebrik ettikten sonra tebrik sırası onlara gelmiştir.
 • Obabaşı yine senin arkanda, komut ile yerine kadar ‘uygun adım’la götürür.
 • Eğer varsa sırası ile diğer izciler de and içer.

 

 

ÖDÜL TAKDİMLERİ

Başarısından dolayı bir izciye arma ya da sertifika verileceğinde yapılır.

And içme töreninde olduğu gibi yapılır.

 

 

 

2.BÖLÜM:  PROGRAM VE ÖDÜLLER

PROGRAM

PROGRAM NEDİR?

Ünite toplantılarında ve kamplarda katıldığınız faaliyetler, çalışmalar ve ödüllerdir. Yeni beceriler kazanmanıza ve olanları geliştirmenize yardım eder. Yani program bir izci olarak yaptığınız her şeydir.

 

DENGELİ BİR PROGRAM

İzciliğe ilginç, heyecan verici ve macera içeren aktiviteler yaparak yeni şeyler öğrenmek için katıldınız. Oymakbaşınız bunu biliyor! O seninde fikrini alarak geniş bir faaliyet yelpazesi sağlayan bir program hazırlayacaktır.

Faaliyetler hakkında önerileriniz varsa, oymakbaşın senin ve arkadaşlarının önerilerine her zaman açık olacaktır.

Lideriniz “Program Alanları” denilen yedi bölgeden oluşan bir programı derleyip size sunacak.

PROGRAM ALANLARI

Sizler için yedi tane program alanı bulunmaktadır. Bu program alanlarına katılarak hem eğlenecek hem de bilmediğiniz birçok yeni bilgileri öğreneceksiniz. Her tamamladığınız program alanı, size üniformanızı süsleyecek bir arma kazandıracaktır. Program alanlarında başarılı olabilmek için faaliyetlere aktif olarak katılman gerektiğini unutma.

 

ADAY İZCİ

Eğer izcilik teşkilatına yeni katıldıysan sen bir aday izcisin. Ant içip izci olabilmek ve kulüp fularını boynuna takabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapman gerekir.

 • İzci andını ezberlemeli ve günlük hayatında yaşayıp uygulamalısın
 • İzci türesini ezberlemeli ve günlük hayatında yaşayıp uygulamalısın
 • İzci parolasını bilmelisin
 • İzci selamı ve tokasını öğrenmeli, kullanıldığı yeri bilmelisin
 • İzciliğin tarihçesini genel olarak bilmelisin
 • İzci armasının anlamını bilmelisin
 • Oymağın ile bir günlük geziye veya hafta sonu kampına katılmalısın
 • İzci yemin töreni bilgilerini öğrenmelisin
 • Camadan düğümünü bilmelisin
 • İzci marşını bilmelisin
 • Kulübünü tanımalısın

 

Bu çalışmaları tamamlayan aday izci adaylık dönemini tamamlamıştır. İlk ünite toplantısında yemin ederek izci olur. Ünite fuları ve izcilik armasını takmaya hak kazanır.

 

PROGRAM ALANI 1

İZCİLİK BECERİLERİ VE MACERA

 

 

 

Bu program alanında neler yapacağım?

 

İzcilik çalışmaları içinde kamp ve arazi faaliyetleri yapabilmek için pek çok fırsatınız olacaktır. Bu program alanında izcilik temel bilgileri ve teknik bilgilerini öğrenecek ve bunların uygulamalarını gezi ve kamplarda gerçekleştirme fırsatı bulacaksın.

 

İZCİ KAMPI

İzciler herkesten çok kamp tecrübesine sahiptirler. “İzci kamp yaptığı müddetçe yaşar.” sözünü hiçbir zaman unutmamalıyız.  Uluslar arası, milli, mahalli, kulüp, grup, oymağımızla ve obamızla yapılan kamplar her zaman eğlencelidir. İzci kamplarında kaya tırmanışı, mağara gezisi gibi yeni ve heyecan verici birçok etkinliği yapma fırsatı bulacaksınız.

 

PROGRAM ALANI 2

 KÜRESEL

 

İzcilik, dünyanın en büyük uluslar arası gençlik teşkilatıdır. Tüm dünyada aynı andı içmiş milyonlarca izci vardır. Dünyadaki izcilerin toplam sayısı, birçok ülkenin halkının sayısından daha fazladır.

 

KÜRESEL KÖY

Bu program alanında neler yapacağım?

 

Bu alan, dünyadaki farklı hayat tarzları, kültürler ve çevre hakkındadır. İnternet, e-posta ve telsiz gibi teknolojik yollar kullanarak ve Jamboreeler gibi uluslar arası izcilik kamplarına katılarak pek çok farklı ülkelerden izcilerle tanışma fırsatı bulacaksın. Ayrıca kişisel olarak veya obanla beraber çeşitli projeler yapma fırsatı bulacaksın (Barış İçin Armağan, Macera Ülkeleri ve UNICEF gibi projelere katkı sağlayabilirsin).  

 

PROGRAM ALANI 3

TOPLUM

 

 

 

Bu program alanında neler yapacağım?

 

Yaşadığınız yer hakkında birçok çalışma yapacak ve yeni şeyler öğreneceksin. Yardım kuruluşları ile çalışarak zamanını daha faydalı olarak geçirme fırsatı bulacaksın. Böylece hem öğrenir, hem öğretir, hem de herkese yardımcı olabilirsin.

 

PROGRAM ALANI 4

SAĞLIK

 

 

Bu program alanında neler yapacağım?

 

Oymakbaşın zihinsel ve fiziksel olarak zinde kalman için çeşitli oyunlar, yürüyüşler ve çeşitli su aktiviteleri gibi etkinlikleri senin için planlayacaktır.

 

 

PROGRAM ALANI 5

ÜRETKENLİK

 

 

 

Bu program alanında neler yapacağım?

 

Bu program alanında el becerilerini geliştirme fırsatı bulacaksın. Yeri gelecek bir kamp tesisi yapacak, bir müzik aleti çalacak veya rol yapacaksın. Bu çalışmaları bazen bireysel bazen obanla birlikte gerçekleştireceksin.

 

PROGRAM ALANI 6

İNANIŞLAR VE YARGILAR

 

 

 

Bu program alanında neler yapacağım?

 

Yemin ederken verdiğin sözü hiçbir zaman unutmamalısın. Tanrıya, vatana, topluma ve başkalarına karşı görevlerini yerine getirmelisin. Farklı düşüncedeki insanları dinlemeyi öğrenmeli, farklı düşüncelere ve inançlara saygı duymalı ve onlarla iletişim kurabilmelisin. İşte bu program alanında oymakbaşın sana bunları nasıl yapabileceğini öğretecektir.

 

PROGRAM ALANI 7

MİLLİ BİLİNÇ

 

 

Bu program alanında neler yapacağım?

 

Bu programın armasını kazanabilmek için;

 • İstiklal marşının on kıtasını ezbere okumalısın
 • Bayrağın manasını ve nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini bilmelisin

Ve aşağıdaki çalışmalardan beşini yapmalısın.

 • En az iki Türk büyüğünün hayatını bilmek
 • Federasyonca düzenlenen bir milli bilinç faaliyetine katılmak
 • On eski Türk devletinin adını bilmek
 • İki Türk destanını bilmek
 • Milli bayramlar neden önemlidir bilmek
 • Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu genel hatlarıyla bilmek
 • En az üç adet milli marş söyleyebilmek

UĞRAŞI

İzcilik faaliyetleri sırasında yaptığınız çalışmalardır. Oymak hayatına alıştıkça birçok uğraşıya da hazır olduğunuzu göreceksiniz.

Sekiz tane uğraşı vardır. Eğer Türkiye İzcileri Altın Ödülünü hedefliyorsanız ki bu en büyük ödüldür, en az beşini tamamlamış olmanız, aynı zamanda yapacağınız kişisel bir yarıştan geçmeniz gerekir.

 

1. UĞRAŞI: ARAZİ

İzciliğin en önemli uygulama alanı kamplardır. İzcilik tarihini incelediğinde göreceksin ki izciliğin kurucusu olan B.P. ilk izcilik faaliyetine bir kamp ile başlamıştır.

 

Bu uğraşı alanında temel kampçılık bilgilerini öğreneceksin. Eğer bu kadarı ile yetinmek istemiyorsan ileri arazi uğraşı alanının gereklerini de yerine getirerek kampçılık hakkında daha geniş bilgi ve beceriye sahip olabilirsin. Bu aşamaya geldiğine göre şahsi kamp malzemelerinden uyku tulumu, sırt çantası mat, bıçak ve balta gibi malzemelerini tamamlamış olman gerekir.

Ne yapmam gerekli?

Arazi uğraşısı için kamp yaparak en az altı gece geçirmeli, bu sırada aşağıdakilerden çoğuna aktif olarak katılmalısın:

 

 • Sırt çantası tiplerini ve hazırlanışını bilmek
 • Çeşitli tipte çadırları kurmayı ve toplamayı bilmek
 • Ateş ocak çeşitlerini bilmek, ateş yakabilmek için gerekenleri ve emniyet tedbirlerini almayı bilmek
 • Uygun bir ocak yapmak, yakmak
 • Obası için bir öğün yemek pişirmek
 • Kişisel temizliğe özen gösteriyor olmak
 • Kampta daima tertipli ve düzenli olmak
 • Tertipli ve düzenli bir oba sahası oluşturmak
 • Kamp ateşi eğlencelerinde görev almak
 • Basit bir tesis ya da yararlı bir kamp aleti yapmak
 • Kampın çevresini keşfetmek
 • Vahşi hayvan saldırılarından korunmayı bilmek
 • Kol ve düdük komutlarını bilmek
 • Balta, bıçak ve testereyi emniyetli bir şekilde kullanabildiğinizi göstermek
 • Tabiatı koruma şuuru kazanmak ve tabiatta nasıl davranacağını bilmek (çöp, tuvalet, vs.)
 • Arazide yürüyüş kurallarını bilmek
 • Sancak, açık ve kapalı kazık, kare ve çapraz bağlamalar ile dülger bağını bilmek
 • Pusulasız yön bulma teknikleri ve yıldız bilgisine sahip olmak

 

İlk yardım

Bazı temel ilk yardım etkinliklerine de katılmanız gerekecek. Kampınızın bir aşamasında lideriniz, biri yaralandığında üstesinden geldiğinizi görmek isteyecektir.

 • Bir ilk yardım çantasına sahip misin?
 • Kanamayı nasıl durduracağınızı biliyor musun?
 • Biri kendini yakar ya da haşlarsa hızlı hareket edip doğru olanı yapabiliyor musun?
 • Ambulans çağırmasını biliyor musun?

 

2. UĞRAŞI:  İLERİ ARAZİ

 

Ne kadar çok kamp ve diğer faaliyetlere katılırsanız tecrübeniz o kadar çok artar. Sonra ileri seviyeli arazi uğraşısına hazır olursun. Ancak ileri arazi uğraşısına başlayabilmeniz için arazi uğraşısında öğrendiklerinizi pekiştirmiş olmalısın. Bu uğraşı alanını tamamladığınızda arazide diğer arkadaşlarınıza öncülük edecek bir seviyeye gelmiş olacaksın.

Ne yapmam gerekli?

Bu uğraşı alanının armasını kazanabilmek için, arazi uğraşısını tamamlamış olman ve aşağıdakileri yapman gerekir.

 • En az altı gecelik bir yaz ve bir kış kampına katılmış olmalısın.
 • İyi organize edilmiş (çadırları, yiyecekleri, malzeme depoları, ocak ya da sobası, mutfağı ve bir yemek yeme bölgesi olan) bir kampta üyesi olduğun obayı, obabaşının görevlerini üstlenerek organize edebilmelisin.
 • Oban için dengeli beslenmeyi içeren yemek listesi hazırlayabilmelisin.
 • Oymağınızla yaptığınız bir kampta obanıza yemek pişirebilmelisin.
 • Emniyetli bir şekilde ateş yakmayı ve ocak kullanmayı öğretebilmelisin.
 • Kamp giriş kapısı, kamp ateşi, kamp mutfağı için ocak gibi, kampta kullanılacak bir tesis yapabilmelisin.
 • Pusula kullanmayı, haritayı yönüne koymayı, kroki çıkarmayı, yön tayini yöntemlerini bilmelisin.
 • Harita ve pusulanın kullanıldığı bir arazi faaliyetine katılmalısın.
 • Bir keşif faaliyetinin yapılmasına liderlik edebilmeli ve raporunu hazırlayabilmelisin.
 • Bir hayk faaliyetine katılıp, barınak yaparak içinde bir gece kalmalısın.
 • Temel meteoroloji bilgilerini öğrenmeli kampta hava tahmini yapabilmelisin.
 • Gece yürüyüşü kurallarını bilmeli ve bir gece yürüyüşüne katılmalısın.
 • Amatör telsizcilikle ilgili teorik bilgiye sahip olmalı ve amatör telsiz kullanabilmelisin.
 • Bir kış kampında kampçının ihtiyacı olacak kişisel malzemelerin listesini yapabilmelisin.
 • Bir kar barınağı yapma çalışmasına katılmalısın.
 • Karda yürüyüş tekniklerini kullanarak karda en az beş km.lik bir arazi yürüyüşüne katılmalısın.
 • Sekizli, pursik, tahlisiye, kısaltma, balıkçı bağlarını bilmelisin.

 

İlk yardım

Arazi faaliyetlerinde oluşacak acil durumlarda nasıl davranılması gerektiğini göstermelisin.

Şunları yapabilmelisin:

 • Suni solunum yapabilmelisin.
 • Yaralıyı hastaneye getirene kadar yapılacakları bilmelisin.
 • Kırık ve çıkıkları tanıyıp, sargısını yapabilmeli, atele almayı bilmelisin.
 • Kanamayı durdurma yöntemlerini bilmelisin.
 • Güneş çarpması, yüksek ateş, aşırı su kaybı, soğuk ve sıcaktan dolayı oluşan acil ve tehlike içeren durumlarda ne yapılacağını bilmelisin.
 • Genel olarak su teminini bilmelisin, sıvı kayıpları ve sıvı alımının önemini bilmelisin.
 • Kar hastalıkları (donma, kar körlüğü vb.) konularında bilgi sahibi olmalısın.
 • Basit bir sedye yapabilmeli, taşıma tekniklerini bilmeli, ilk yardımda fular kullanmayı bilmelisin.

 

3.UĞRAŞI: MACERA

İzci olarak katılabileceğiniz birçok farklı faaliyet içinde çeşitli maceralar yaşayabilirsiniz. Oymakbaşın senin için çeşitli maceralar planlayacaktır ancak sen de oymakbaşına öneriler getirebilirsin. Bu maceralar esnasında çevreye zarar vermemek için neler yapman gerektiğini bilmelisin. Yapılacak faaliyetin özelliğine göre gerekli bilgi ve teknik donanıma sahip olmalı,  güvenlik kurallarını ve seçtiğiniz faaliyetin bilgi ve tecrübelerine neler katacağını bilmelisin.

 

Ne yapmam gerekli?

Bu uğraşı alanının armasını kazanabilmek için : Yukarıdaki hususları göz önünde bulundurarak birbirinden farklı üç aktiviteye katılmalısın.

 

Neler deneyebilirim?

Bir faaliyette bot kullanıp kürek çekebilirsin. Kasten veya kazara alabora olma ihtimaliniz olabilir! Sen zaten güvenlik tedbirlerini önceden aldığından senin için bir tehlike oluşturmayacaktır.

 

Bir başka macera faaliyeti olarak bir gezi veya kampta belirli bir amacı olan uzun bir arazi yürüyüşe obanla beraber çıkabilirsin. Gitmeden önce rotanızı oymakbaşınızla istişare etmelisin.

 

Diğer bir faaliyetiniz tahta direklerle ve varillerle bir sal yapıp kamp alanındaki bir göle gitmek olabilir.

 

Obanla birlikte bir mağara gezisi planlayıp gerçekleştirebilirsin.

 

Kayak yapmayı bir kurs ile öğrenebilir ve bir gün sürecek bir kayaklı geziye çıkabilirsin.

 

Kar barınaklarını öğrenir ve bir kar mağarasında bir gece geçirebilirsin.

 

4.UĞRAŞI: KEŞİF

 

Düzenleyeceğiniz keşif faaliyetinin daha önce oymağınızın diğer üyeleri tarafından yapılmamış olmasına dikkat etmelisin. Bu keşif faaliyetini planlarken, bu armayı kazanmak isteyen diğer arkadaşlarınla görüşüp faaliyet detaylarını oymakbaşına sunmalısın. Yapılacak keşif faaliyetinin özelliğine göre gerekli bilgi ve teknik donanıma önceden sahip olmalı,  güvenlik kurallarını ve seçtiğiniz faaliyetin bilgi ve tecrübelerine neler katacağını bilmelisin. Bu hazırlıklar esnasında izcinin parolası gereğince her türlü beklenmedik duruma hazırlıklı olmalısın.

 

Ne yapmam gerekli?

Bu uğraşıyı tamamlamak için oymağınızdan en az dört arkadaşınızla günü birlik bir keşfe katılman gerekecek. Keşif sırasında;

 • Kendi yemeklerinizi yapmalısınız.
 • Her an nerde olduğunuzu takip etmelisiniz. (harita ve pusula kullanarak)
 • Haberleşme araçlarını kullanarak sürekli olarak oymakbaşınız veya faaliyet sorumlusu lider ile iletişim halinde olmalısınız. Ancak şunu unutmamalısın ki cep telefonu arazide çalışmayabilir. Bu yüzden amatör telsiz ehliyetin olur ise kulüp telsizin haberleşme için işine yarayacaktır.

 

Yürüyerek Yolculuk Etmek Zorunda mıyız?

Hayır. Yaşamış olduğun çevre ve faaliyet planına bağlı olarak gerekli ulaşım araçlarını güvenlik tedbirlerini göz önünde bulundurarak seçebilirsin.  (Eşyalarınızı çantalara koyarak bisikletle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Böylelikle daha geniş bir bölgeyi gezebilir, daha uzaklara gidebilirsiniz. Gerekirse kano ya da sandal bile kullanabilirsiniz.)

5.UĞRAŞI: SAĞLIK

Ne yapmam gerekli?

Bu uğraşı için;

 • Daha önce denemediğin ya da başarılı olup da rekorunuzu kırabileceğiniz fiziksel bir alan seçmelisin. Buna oymakbaşın ile birlikte karar verin, unutmayın uğraşı sizi zorlayacak bir şey olmalı.
 • Kararlaştırılan egzersiz programı için 4 ile 6 hafta arası bir sürede hazırlan. Bu süreçte uygun bir diyet uygula ve yeterince uyu.
 • İlerlemeni kaydet.
 • Seçtiğiniz fiziksel uğraşıyı başarıyla tamamla.

 

Neler Deneyebilirim?

Kendi 800 m. koşu rekorunuzu kırabilir, 50 km.lik bir bisiklet turu yapabilirsin. Ancak şunu unutmamalısın ki tam olarak hazır olmadıkça bu faaliyete başlamamalısın.

 

6.UĞRAŞI: YETENEK

 

Bu uğraşı yeteneklerinizi geliştirmeye yardım edecek ve yenilerini denemenizi sağlayacak.

Ne yapmam gerekli?

Yeteneklerini sergileyebileceğin altı imkân var. Bu uğraşı armasını alabilmen için aşağıdakilerden üçünü yapabiliyor olmalısın.

 

Neleri Deneyebilirim?

 

1. Gösteri yapmak

2. El sanatları yapmak

3. Tanıtım yapmak

4. Problem çözmek

5. Yapı

6. İbadet

 

 

Bir enstrüman çalarsan muhtemelen konserlerde çalmak için birkaç fırsatın olacaktır. Ama izleyicileri eğlendirmenin başka birçok yolu daha vardır. İllüzyon oyunları yapabilirsin,  karagöz oyunları, kukla gösterisi sunabilirsin ya da kısa bir stand-up gösterisi bile yapabilirsin. Yeterince iyi olduğunda gösterini yapabilirsin.

 

1)     GÖSTERİ YAPMA

Bir seyirci topluluğu önünde yapılan bir eğlencede görev almak.

Bazı insanlar seyircileri eğlendirmeye bayılırlar. Bazılarının dizleri titrer, ağızları kurur ve düşüncesinden bile hasta olurlar.

 

Gösteriyi Kime Yapabilirim?

Seyircilerinin kim olabileceğini düşün. Oymağındaki diğer izciler olabilir ya da kulübünce düzenlenen bir gecede gelen veliler olabilir. Bir grup gösterisine ya da huzur evi sakinleri için bir gösteriye ne dersin? Kulübünüzdeki yavrukurtlar için bir eğlence düzenlemekte değişik bir fikir olabilir.

 

2)     EL SANATI

Uğraşının bu bölümü size birçok seçenek sunuyor: Ebru, cam boyama, makrame, hasır örgü, deri işçiliği, resim, şekerleme yapma, mum yapımı vs.

 

3)     TANITIM

İzciliği Tanıtım:

Birçok kurum ve kuruluşun Halkla İlişkiler Bölümü vardır. Halkla İlişkiler Bölümünün işlerinden biri de firmanın tanıtımının iyi yapılmasıdır. Sen de izciliğin halkla ilişkiler uzmanı gibi çalışmalar yapabilirsin. Şunu unutma ki en güzel reklam senin, çevrende iyi bir izci olarak tanınmandır.

 

İzciliği Kimlere Tanıtabilirsin?

 • Ailene
 • Arkadaşlarına
 • Okuluna
 • Mahallene
 • Yerel gazetelere
 • Ulusal gazetelere
 • Yerel radyolara
 • Televizyon kanallarına

 

Tanıtımın Yararları Nelerdir?

Tanıtım, izcilik faaliyetlerinizden diğer insanları haberdar etmek, izciliğin topluma, çevreye ve kendimize olan faydalarını onlara anlatabilmek sizi desteklemelerini sağlayacaktır.

 

Neleri Deneyebilirim?

 • Büyüklerini ve arkadaşlarını kulübünüzün faaliyetlerinden haberdar edebileceğin bir gazete hazırlayabilir ya da hazırlanmakta olan bir gazeteye izcilik haberleri ile ilgili katkıda bulunabilirsin.
 • El ya da bilgisayar yardımı ile izciliği tanıtıcı büyük bir poster yapabilirsin.
 • Bir izci olarak siz ve arkadaşlarınızın katıldığı faaliyetleri gösteren bir film çekebilirsin.
 • Obanıza bir web sayfası hazırlayabilirsin.

 

4)     PROBLEM ÇÖZME

 

Oymağın içindeki çalışmalarda yapılan üretici düşünme gerektiren etkinliklere aktif olarak katıl. Üretici ve geniş düşünmede ne kadar iyisin? Bir güçlükle karşılaştığınızda panik yapmadan sorunlara çözüm bulabiliyor ve etrafındaki insanları organize edebiliyor musun? Her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlü müsün?

 

Neleri Deneyebilirim?

 

Örnek olarak, oymakbaşınız tarafından hazırlanan bir senaryo gereğince olay yerine varıp yaralı bir izciyi veya bir vatandaşı kurtaracağın bir tatbikata katılabilir, bu tür bir faaliyet için oymakbaşından bir tatbikat hazırlamasını isteyebilirsin. Tabii ki bu faaliyet için gerekli düğümler, arama-kurtarma teknikleri ve sedye yapım yöntemleri gibi çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olmalısın. Alternatif olarak bir senaryoyu kendin yazıp bu senaryoda kriz yöneticisi olabilirsin.

 

5)     YAPI

Yapı Malzemeleri İle Bir Şey Yapmak

Ne yapmaya karar verirsen ver yapacağın şey işe yaramalı ve başkalarına göstermekten zevk duyacağın bir şey olmalı.

 

Neleri Deneyebilirim?

 

Mesela yapı malzemeleri kullanarak küçük eşyalar yapabilirsin. Bu eşyalar oba malzeme sandığı, masa, sandalye, köpek kulübesi, merdiven gibi kullanılabilen malzemeler olabilir.

 

6)     İBADET

 

Ne Yapmam Gerekli?

Bu uğraşıyı başarıyla tamamlaman için, ibadethaneleri ziyaret edebilir veya ibadethanelere yardımcı olabilirsin. Seçtiğin ibadethaneleri temizleyebilir, gerekli yerlerini onarabilirsin. Bütün bunları yaparken bu ibadethanelerin en çok ihtiyacı olanını, en tarihi olanını seçmeye çalış. Değişik inanışların ibadethanelerini ziyaret edebilir, burada yapılan ibadet çeşitlerini inceleyebilirsin. Birçok özelliği olan ibadethaneleri kütüphane ya da internette de bulabilirsiniz.

 

7.UĞRAŞI: KÜRESEL

 

İzcilik dünyadaki en büyük uluslararası gençlik hareketidir. Bu uğraşı diğer ülkeler ve bu ülkelerin halkları, kültürleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmana yardım edecektir. Aynı zamanda küresel iklim ve çevresel konuları anlamamızı sağlayacaktır.

 

Ne yapmam gerekli?

Bu uğraşıyı tamamlamak için iki alanda etkin rol alman gerekiyor. Örnekleri aşağıda verilmiştir ancak benzer faaliyetler de kabul edilebilir. Kendi alanlarını oymakbaşın ile görüşerek seçebilirsin.

 

1)     ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Türkiye dışındaki izcilerle bağlantıya geçmek.

Bu şöyle yapılabilir:

 • Uluslararası kamplar
 • İnternet, JOTI (Jamboree on the internet)
 • Telsiz, JOTA (Jamboree on the air)
 • Mektup arkadaşları (mektup ya da e-mektup)

 

Neleri Deneyebilirim?

 

 • Pakistanlı bir arkadaşınızdan öğrendiğiniz bir Pakistan yemeğini evde veya izci evinde pişirerek ailene veya arkadaşlarına ikram edebilirsin.
 • Avustralyalı bir izci arkadaşından aldığın bilgilerle bir Avustralya halk oyununu oynamaya çalışabilirsin.

 

2)     ULUSLARARASI KONULAR

Aşağıdaki listeden iki başlığı seç:

 

● Ticaret                    ● Sağlık                                    ● Su ve hıfzısıhha

● Çevre                      ● Mülteciler                             ● Hoşgörüsüzlük

● Evsizlik                   ● Yoksulluk                             ● Tutuculuk

 

Seçtiğin konuları anlamana yardım edecek bir dizi etkinlik üstlen. Sonuç olarak birer faaliyet yap.

 

Küresel Köy

Bu, günümüz dünyasının bir resmini çizmenize yardım edecek bir etkinliktir. Dünyayı 1000 kişinin yaşadığı bir köy olarak hayal edin. Köyde:

 • 60 Kuzey Amerikalı ,
 • 80 Güney Amerikalı ,
 • 86 Afrikalı,
 • 210 Avrupalı,
 • 564 Asyalı  var.

Bunlardan

 • 60 tanesi köyün tüm zenginliğinin %50’sine sahip.
 • 500’ünün yeterince yiyeceği yok.
 • 600’ü gecekondularda yaşıyor.
 • 700’ü okuma yazma bilmiyor.

 

Bu sizin köyünüz olsaydı değiştirmek ister miydiniz?

Dünyada adaletsizliklerin bazılarını değiştirmek üzere kurulmuş birçok kuruluş ve dernek bulunmaktadır. Uluslararası ticaret veya Afrika’daki su ve sağlık sorunları için geliştirme projeleri veya yağmur ormanlarını koruma programları veya evsiz insanlar ve mülteciler hakkında neler biliyorsun?

 

Gelişim Olmasına Yardım Et

 

Unutma ki bu uğraşı sadece keşfetmek için değildir. Problemi çözecek bir çalışma yapmaya başlamalısın. Araştırdığın konu hakkında çalışan bir yardım kuruluşunda görev alabilirsin. Diğer insanlara bulduğun problem çözüm yöntemini anlatıp, onları yardım etmeye ikna edebilirsin. Bunu bir poster hazırlayarak, bir gösteri kurgulayarak yapabilirsin. Bu sana bağlı. Unutma, problemlere çözüm bulmak için harekete geçmelisin.

 

8. UĞRAŞI: TOPLUM

Yaşadığınız çevrede yaşayan insanların problemlerini tespit edin ve onlara nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün. Okulunuza giderken diğer insanların nereye gittiğini ve günlerini nasıl geçirdiğini hiç merak ettiniz mi?

 

Ne Yapmam Gerekli?

Bu uğraşıyı tamamlamak için toplumunuz hakkında en az iki alandaki faaliyete katılmanız gerekiyor.

 

3)     YAŞADIĞINIZ ÇEVREYİ ARAŞTIRMA

Bulunduğun çevredeki kamu kurum ve kuruluşlarını ve onların yöneticilerini tanımalı, görevleri hakkında bilgi edinmeli, Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret ederek amaçlarını ve faaliyetleri hakkında bilgi edinmelisin. Yapacağın görüşme ve röportajları kulüp yayın organlarında yayınlayabilirsin.

 

Neleri Deneyebilirim?

 • Mahalle muhtarını ziyaret edip görevleri hakkında bilgi edinebilirsin.
 • İl genel meclisi üyeleri veya milletvekillerinizle konuşabilirsin.
 • Belediye başkanını ziyaret edip görevleri hakkında bilgi edinebilirsin.
 • Bulunduğun yerdeki mülkî âmiri ziyaret edip görevleri hakkında bilgi edinebilirsin.
 • Bölgenizdeki sinema ve tiyatroyu ziyaret edip ve sahne arkasına geçip sanatçılarla konuşabilirsin.
 • Mahallî dernek, kulüp ve vakıfları öğrenip çalışmaları hakkında bilgi edinebilirsin.
 • Yöresel gelenekleri ve turistik bölgeleri keşfedebilir, buraları nasıl tanıtıp geliştirebileceğini düşünebilirsin.

 

4)     TOPLUMSAL HİZMETLER

 

Herhangi bir toplum hizmetine en az altı saat etkin olarak katılmalısın. Kendin de bir proje geliştirebilirsin. Ancak seçtiğiniz proje hakkında dikkatlice düşünmelisin. Çok büyük bir işe kalkışıp yarı yolda bırakmaktansa çok fazla detaylı olmayan ama işe yarayacak bir projeyi seçmek her zaman daha iyidir.

 

Neleri Deneyebilirim?

 • Evden dışarı çıkamayan birini ziyaret edebilirsin. Kitap ve gazete götürmek, biraz alışveriş yapmak, yakacağını taşımak ve bahçe işlerini yapmak gibi hizmetlerde bulunabilirsin.
 • Bir açık arazinin çöpten temizlenmesini sağlayabilirsin.
 • Oymakbaşınla görüşerek sana çeşitli önerilerde bulunmasını isteyebilirsin.

TÜRKİYE İZCİLERİ ALTIN ÖDÜLÜ

 

Bu ödül izcilik basamağındaki en büyük ödüldür.

Türkiye İzcileri altın ödülüne en erken ergin izciliğe başlamadan altı ay önce başvurabilirsin.

Tamamlayamamış isen üzülme, ergin izci olduğun zaman da tamamlamak için fırsatın olacak.

Ne yapmam gerekir?

Bu ödülü almak için, öncelikle arazi uğraşısı ile birlikte diğer uğraşı alanlarından en az beş tanesini tamamlamış olman gerekir.

 • İleri arazi
 • Macera
 • Keşif
 • Sağlık
 • Yetenek
 • Küresel
 • Toplum

 

Daha sonra da aşağıdaki üç alanı kapsayan kişisel bir uğraşıyı tamamlamalısın:

 • Macera
 • Liderlik
 • Sorumluluk

 

Kişisel uğraşıya başlamadan önce bunları oymakbaşınla görüşürsen o sana yapacağın çalışmanın seviyesini belirleyebilir.

 

5)     MACERA

Kişisel uğraşı olan bir faaliyete katılın.

 Bunlar ;

 • Tamamıyla yeni bir faaliyete katılma
 • Daha önce yaptığınız bir faaliyette daha yüksek standarda ulaşma olabilir.

 

Daha önce yapmayı isteyip de fırsat bulamadığınız bir macera faaliyeti hiç oldu mu? İşte şimdi tam zamanı!

 

Neleri Deneyebilirim?

Daha önce hiç kayak yapmadıysanız neden çim kayağı eğitim almayı düşünmüyorsun.

Sadece durgun sularda kano yaptıysanız neden rafting yapmayı düşünmüyorsun.

Daha önce kar mağarası yaptıysanız neden içinde bir gece yatmayı düşünmüyorsun.

Çadır kurmayı biliyorsun ama hiç kar üzerinde tek başına gözlerin kapalı küçük bir çadır kurmayı denedin mi?

Ne yapıyorsan yap ama unutma ki öncekilerden daha zor bir uğraşı olmalı.

 

6)   LİDERLİK

En az iki oymak yönetim kurulu toplantısına katılın.

 

Oymak işleyişine yardımcı olun.

Oymakbaşın, oymağın işleyişi ve organizasyonunda rol almanı isteyecektir.

 

Sadece konuşmakla kalma!

Oymak yönetim kurulu toplantıları sadece konuşma ortamları değildir. Toplantının sonunda neler yapılacağını, kimin yapacağını ve ne zamana kadar yapacağını karara bağlayın. 

 

Biraz hareket!

Ağaç oymacılığının uygulamalı öğrenilmesi veya ormandaki yenilebilir bitkilerin öğrenilmesi konusunda karar verdiyseniz, hangi adımların atılacağını ve bunları da kimin yapacağını karara bağlayın.

 

Hareket Noktası:

Ali, ağaç oymacılığı ustası bulacak; Mehmet, obası ile oymak toplantı salonunu eğitime hazır hale getirecek; oymakbaşı yardımcısı Ahmet lider, aracı ile ustayı ve malzemelerini alıp getirecek; Ayşe, obası ile ustaya ve bütün oymağa sürpriz ikramlarda bulunacak; Adnan ve obası, eğitim sonunda verilmek üzere ustaya bir teşekkür hediyesi hazırlayacak.

 

7)   SORUMLULUK

Kişisel sorumluluk alacağınız bir faaliyete katılın.

 • Bir aday izciye and içene kadar rehberlik etmek
 • Web sitesi tasarımı ve bakımını yapmak
 • Bir yavrukurt kümesine bir faaliyeti esnasında yardım etmek
 • Bir koroda ya da spor kulübünde ek sorumluluk almak

 

Bunlar tabiî ki sadece örnekler.

Bu alandaki kişisel uğraşınız aslında diğer insanların yararına olan ve sizin becerilerinizi artıran ilave sorumluluklar almanızı istemektedir.

 

Kişisel uğraşıya kendiniz, birkaç kişi ya da daha büyük bir grupla karar verebilirsiniz.

 

UZMANLIK ARMALARI

 

 

UZMANLIK ARMALARI NELERDİR?

Uzmanlık armaları seni yeni bir şeyler denemeye teşvik eder. Meslekleri, sporları, hobileri tanımanı sağlar, yapmış olduğun çalışmanın ödülüdür.

 

Ne yapmam gerekli?

Her uzmanlığın bir “yapılması gerekenler” listesi vardır. Örneğin eğitimini almadan ve uygulama yapmadan ‘aşçılık’ uzmanlık armasını alamazsın.

Bir karate kulübüne altı aydan beri devam ediyor ve bu süre boyunca da birden fazla kuşak almış olabilirsin, öyleyse ‘dövüş sanatları’ armasını almak için hemen her şeye sahipsin demektir.

 

KAÇ TANE UZMANLIK ARMASI VARDIR?

Çeşitli ilgi alanı ve uğraşıyı kapsayan birçok arma vardır.

 

KAÇINI YAPMAK ZORUNDAYIM?

İstemiyorsan hiçbirini yapmak zorunda değilsin. Uzmanlıklar, programın isteğe bağlı bölümüdür. Bununla birlikte uzmanlık çalışmaları her zaman yapılabilir ve genellikle program alanının en az biriyle ilgilidir.

 

Uzmanlık armalarını, bir ‘uğraşı alanı’nın “sonraki adımı” olarak düşünebilirsin. ‘Macera uğraşısı’nı yeni bitirmiş olabilirsin. Ancak kendini geliştirebilmen için seçebileceğin dağcılık, kano, mağaracı gibi bazı uzmanlıklar da vardır.

 

KAZANABİLECEĞİN UZMANLIK ARMALARI

 

 1. Amatör telsizci
 2. Astronom
 3. Aşçı
 4. Atlet
 5. Badminton
 6. Bahçıvan
 7. Basketbol
 8. Bilgisayarcı
 9. Binici

10.  Bisikletçi

11.  Bitki bilimci

12.  Bölge bilgisi

13.  Cankurtaran

14.  Çevre koruma

15.  Çiftçi

16.  Çim hokeyi

17.  Çocuk bakıcı

18.  Dağcı

19.  Dalgıç

20.  Dokumacı

21.  El sanatları

22.  Elektronikçi

23.  Ev ekonomisi

24.  Ev güvenliği

25.  Fotoğrafçı

26.  Gazeteci

27.  Gösteri sanatçısı

28.  Halkoyuncu

29.  Haritacı

30.  Hava bilimci

31.  Hayat-ı idâme

32.  Hayvan bakıcısı

33.  Hentbolcu

34.  Hitabet ve yazı sanatları

35.  İlk yardımcı

36.  İnşaatçı

37.  İtfaiyeci

38.  Kampçı

39.  Kanocu

40.  Kayakçı

41.  Kılavuz

42.  Kızılaycı

43.  Kitap kurdu

44.  Koleksiyoncu

45.  Kürekçi

46.  Mağaracı

47.  Masa tenisi

48.  Modelci

49.  Muhabir

50.  Mücadele sporcusu (güreş, aikido, judo…..)

51.  Okçu

52.  Olta balıkçısı

53.  Ormancı

54.  Ressam

55.  Satranç

56.  Tamirci

57.  Taş bilimci

58.  Tesisçi

59.  Trafik ve yol güvenliği

60.  Uçurtmacı

61.  Voleybol

62.  Yazar

63.  Yelken

64.  Yeşilaycı

 

AŞAMALI UZMANLIK ARMALARI

64 adet uzmanlık armasından başka alabileceğiniz beş özel aşamalı arma daha vardır.

 • Bilgi Teknolojileri
 • Müzisyen
 • Gece Kampı
 • Yüzme
 • Haberleşme

 

LİDERLİK

LİDERLİK NEDİR?

 

Obabaşılar obalarının demokratik olarak seçtikleri liderlerdir. İyi bir lider yani obana iyi bir obabaşı olabilmen için şunları yapman gerekir:

 

 

 

PLAN VE ORGANİZASYONA ÖNEM VERMEK

Liderlik sorumluluk gerektirir. İyi bir lider olabilmen için bu sorumluluk çerçevesinde planlama ve organizasyonu asla ihmal etmemelisin.

 

İŞ BÖLÜMÜ

İyi bir lider, işi bitirmek için obasıyla ya da oymağı ile çalışır. Bu şekilde iş bölümü yapmak sonucu başarılı kılar.

 

OYMAĞINDAKİ İZCİLERE YARDIM ETMEK

Her zaman anlaşılamayabilirsin ama iyi bir lider, obasından daima saygı görür. Obanın yeni elemanları oba ve oymak içinde çekingen olabilirler. Onların kaynaşmasına yardımcı olmalısın.

Her görev, obandaki herkesin hoşuna gitmeyecektir ama adaletliysen sana saygı duyarlar.

 

OYMAK YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA İZCİLERİNİ TEMSİL ETMEK

İzcilerinin ne düşündüğünü sormak ve hatırlamak önemlidir. Oymak toplantısında sadece senin değil obanın o konudaki ortak fikri söylenir. İzcileri, senle aynı fikirde olması için zorlama. Oymak yönetim kurulu toplantısına gitmeden önce izcilerin fikirlerini almalısın.

 

KARAR VERMEK

Obabaşı ya da yardımcısı olduğunda birçok karar vermek durumunda kalacaksın. Bu kararların bazıları oymak toplantısında alınır ama hızla kendi başına alman gereken kararlar da olacaktır.

 

BİR KARAR ALMADAN ÖNCE

Bütün durumları gözden geçir, oba üyelerini ve oymak liderini dinle. Ayrıca aldığın kararı herkese duyur.

Obanın ne yapacağına karar verirken birkaç noktayı dikkate alman gerekir:

 

1) HERKES KATILABİLİR Mİ?

Bazen izcilerin fiziksel ya da tıbbî sorunları, onların bazı etkinliklere katılmalarını engelleyebilir.

 

2) HERKES KATILMAK İSTİYOR MU?

Hepimiz farklı etkinlikten hoşlanırız. İzcilerin farklı şeylerden zevk alabilirler.

 

3) GÜVENLİ Mİ?

Hangi etkinliği seçersen seç, önce güvenliği düşün. Şüphen varsa oymakbaşınla görüş.

 

OBANLA ÇALIŞMAK

 

Bir obabaşı ya da yardımcısı için en önemli iş, obayı birlikte çalıştırabilmektir.

 

Obabaşı olarak obanın güvenliğinden sen sorumlusun. Onları cesaretlendirirken aynı zamanda güvenliklerini de düşünmelisin. Obabaşı olarak, obanın başladığı faaliyeti bitirmelerine ikna etmelisin.

 

GÖREVLENDİRME NEDİR?

Her ne kadar mükemmel bir izci olsan da her şeyi tek başına yapamayacağın zamanlar olacaktır. Obandaki izcilere gelişmeleri için ve görev tamamlanabilsin diye işler vermen gerekecektir.

 

ÜNİTE OLARAK ÇALIŞMAK

Obabaşı olarak obanı bir arada tutman gerekir. Bu hem zevklidir hem de görevleri daha çabuk tamamlarsın.

 

İZCİLERLE ÇALIŞMAK

YAPARAK ÖĞRENME

Senden obandakileri eğitmen istenecektir. Öğrenmenin en iyi yolu beraber çalışmaktır.

SABIRLI OLMAYA ÇALIŞ

Obandaki izcilere çeşitli bilgiler vermen gerekecektir. Bu her zaman kolay olmayabilir. Sabırlı olmalı ve anlattıklarını tekrarlamaya hazır olmalısın. Onlardan yapmalarını istediğin şeyi sen de çok iyi yapabilmelisin.

 

OBA DEĞERLERİ

Obana girmek isteyen izci için seçici olabilirsin. İzcilerden biri, obanın geri kalanına uyum sağlamada sorunlar yaşayabilir. Kötü davranışla başa çıkmanın iyi bir yolu “oba değerleri”dir. Senin oluşturacağın bu değerler zinciri oban içindeki birçok problemi çözümler. Unutma, kötü bir davranışı düzeltmek sadece senin sorumluluğun değildir. Diğer obabaşıları, oymakbaşı yardımcın ya da oymakbaşın sana yardım edebilirler.

 

OBAYI TEMSİL ETME

OBANIZI DİNLEYİN

Oymak Yönetim Kurulunun bir parçası olduğunuza göre obanızdaki bütün izcilerin fikirlerini temsil ettiğinizi unutmamalısınız. Oba toplantısı esnasında kendi fikirlerini söylemeden önce obandaki diğer izcileri dinlemeye çalış.

Diğer izciler tarafından öne sürülen görüş ve fikirleri dinlemelisin. Bazı noktalara katılabilir, bazılarına katılmayabilirsin ama saygı duymalısın.

KARAR VERME

Oymak Yönetim Kurulunda alınan kararları, temsil ettiğin izcilere bildirmelisin. Kararların niye ve nasıl alındıklarını bilmek isteyeceklerdir.

 

DİĞER LİDERLERİ İZLEYİN

Evde, okulda ya da spor kulübünde seni temsil eden insanları düşün. Onları iyi bir lider yapan nedir?

 

SORUMLULUK İŞARETLERİ

 

SORUMLULUK İŞARETİ NELERDİR?

Oymak yönetimine aktif olarak katılırsan aldığın göreve göre bir, iki veya üç sorumluluk işaretiyle ödüllendirilirsin.

 

BİR SORUMLUK İŞARETİ

Eğer obabaşın tarafından yetenekli görülüp de obabaşı yardımcılığına seçilmişsen bu işareti takabilirsin. Bu işaretin diğer adı da obabaşı yardımcısı işaretidir. Eğer obabaşı yardımcısı seçilmediysen üzülme, yine de bu işareti takabilirsin. Oymağında izciliğe yeni katılanları izleme, obaların puan tablosunu düzenleme gibi sürekli bir görev üstlenirsen, oymakbaşın size bu işareti takabilir.

 

İKİ SORUMLULUK İŞARETİ

Bu işareti obabaşılar takar ve bu yüzden bir adı da obabaşı işaretidir. Obabaşı olmadan da bu işareti takabilirsin. Eğer oymağın işleyişinde, halkla ilişkiler, sekreterya gibi daimî ve önemli bir sorumluluk aldıysan oymakbaşın bu işareti takabilir.

 

ÜÇ SORUMLULUK İŞARETİ

Bu işaret, obabaşı gibi oymak sisteminde önemli ve sürekli bir görev alanlara yani kıdemli obabaşılara verilebilir. Oymağından ayrılıp ocağa geçtikten sonra da senelerce çalıştığın ve sürekli olarak yaşamasını arzu ettiğin obana destek olmak, yardımcı olmak, obana danışmanlık yapmak, onlara çeşitli malzemeler temin etmek ve faaliyetlerde yardımcı olmak isteyebilirsin. Ergin izcilik çalışmalarının haricinde eski oymağının çalışmalarına belirli zamanlarda katılıyorsan, o oymakta izcilerle oymakbaşı yardımcısı arasında koordinasyon görevi üstleniyorsan oymakbaşın sana bu işareti takabilir.

OBABAŞILIK BECERİLERİNİZİ KULLANMA

 

OBABAŞILIK NE İŞİNİZE YARAR?

İzci olarak birçok farklı beceri öğreniyorsun. Bunları iş ya da üniversite hayatında kullanabileceksin. Seninle görüşme yapanlara izci olduğunu söylemeyi unutma. Onların aradığı aşağıdaki özelliklerden bazılarına zaten sahipsin:

 

 • Bir toplulukta liderlik yapmak
 • Bir grup içinde çalışmak
 • Hedeflere ulaşmak
 • Hem lideri bulunduğun grupla,  hem de tek başına problem çözebilmek
 • Belli bir görev için sorumluk alma ve onu tamamlamak
 • Başkalarıyla fikir ve görüş paylaşmak
 • Karar vermeye yardımcı olmak
 • Bir oto-kontrol ile çalışabilmek
 • Hiyerarşiyi bilmek
 • Risk almayı bilmek
 • Amacı olmak ve hedefleri bulunmak

3.  BÖLÜM İLERLEMEK

 

 

 

ERGİN İZCİLİK

 

15 yaşına yaklaşıyorsan ergin izciliğe geçiş için hazırlanmaya başlamışsındır.

 

ERGİN İZCİLER KİMDİR? 

 Ergin izciler 15 – 18 yaş arasındaki izcilerdir. Onlar yavrukurtluk ve izcilik basamaklarından sonra izcilik ailesindeki üçüncü basamağı oluştururlar.

 

NASIL TOPLANIYORLAR?

Ergin izciler, Ergin İzci Ocağı denilen ünitelerde çalışırlar. Bu yaş basamağında dersler ve sınavlar gibi zamanlarını alacak birçok uğraşları vardır. Bu yüzden haftada bir toplanmak yerine diğer boş zamanlarını dolduracak proje sistemi ile çalışırlar.

 

ERGİN İZCİ EKİPLERİ

Ergin izci olduğun zaman senin yetenek, fikir ve hobilerine yakın bir ergin izci ekibini seçebilirsin. Genellikle her ekip dağcılık, mağaracılık, bisiklet, binicilik, bilişim teknolojileri ve kanoculuk gibi faaliyet alanlarında uzmanlaşırlar.

 

NİÇİN ERGİN İZCİ OLAYIM?

Yaş olarak birçok faaliyeti kolayca yapabilecek hale gelirsin. Birçok macera faaliyetini rahatlıkla yapabilirsin. Topluma faydalı olabilecek işler yapabilirsin. Birçok proje hazırlayıp uygulayabilirsin. Liderlik yolunda adım adım ilerleyebilirsin. Ergin izcilik sana diğer insanlardan farklı birçok şey yapabilme imkanı sağlayacak. Ergin izcilik çalışmaları içinde kendini ekibinle, ocağınla diğer ergin izcilerle ilinde, bölgende, yurdumuzun herhangi bir yerinde ya da dünyanın ilginç bir noktasında, bir dağın zirvesinde, bir mağaranın derinliğinde, bir şehrin göbeğinde faaliyetler yaparken bulabilirsin. Hatırlarsan izcilikte oymağın faaliyetlerine oymak yönetim kurulunda obabaşılar karar verirdi. Ergin izcilikte ise izcilikten farklı olarak faaliyet kararları tüm ergin izcilerin katılımı ile alınır. 

 

REHBERLER

 

Ergin izcilikte belirli bir seviyeye geldiğin zaman ocakbaşın senden kümelerde ve oymaklarda bir süre rehberlik yapmanı isteyecektir.

REHBERLER NE YAPAR?

Rehber ergin izciler görevlendirildikleri yavrukurt kümeleri ve izci oymaklarına yardım ederler. O ünitenin liderlerine iyi bir program hazırlamak için yardımda bulunurlar, izcilerine yol gösterirler.

 

 

 (Kaynak: tif.org.tr)

 

 

"Çocuklarınızı en önemli yatırım aracı olarak görün. Onların en mükemmel şekilde eğitilmeleri için uğraşın."

 

Remember God

Farmasi Katalog